För att du ska få mer tid till annat bjuder vi på vår kunskap

Boka rådgivning
Boka vår kostnadsfria ekonomiska rådgivning med fokus på företaget och dess utmaningar.
ARTICLE
7
cc044cc0812cbbf324eb0efa81b48ff6
Tillbaka

Planerar du att ta en utdelning under 2021?

 

Även om du inte har möjlighet att ta beslut om utdelning under 2021 är det alltid bra att ha kontroll över hur stort gränsbelopp du har inför framtida utdelningar/kapitalvinster. Gränsbeloppet på K10-bilagan till deklarationen anger hur mycket utdelning och kapitalvinst som ägaren till ett fåmansbolag kan erhålla till 20 procent skatt. Delar av utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget tjänst med marginalskatteeffekter upp till cirka 60 procent. Ett högt gränsbelopp är därför värdefullt inför framtida utdelningar eller försäljning av aktier i bolaget. Gränsbeloppen ackumuleras årligen reducerat med den utdelning som lämnats under året.

En del av gränsbeloppet utgörs av ett så kallat lönebaserat utrymme. Reglerna innebär bland annat som utgångspunkt att 50 procent av utbetalda kontanta löner under kalenderåret får läggas till gränsbeloppet under förutsättning att man äger minst 4 procent av aktierna i fåmansföretaget och man själv eller någon närstående har tagit ut tillräckligt hög lön. Så här inför årsskiftet är det viktigt att som ägare till fåmansbolag kontrollera att man har tagit ut tillräckligt hög lön under året (det vill säga år 2020) för att få använda löneunderlaget vid beräkning av gränsbeloppet för 2021.

Hur mycket lön måste jag ta ut 2020?

En ägare, som vill tillgodoräkna sig löneunderlag för utdelning och kapitalvinst under år 2021, måste redan under kalenderår 2020 ta ut kontant bruttolön (ej förmåner) om:

- 641 280 kr

eller om nedan beräkning är lägre

-  minst 400 800 kr (6 inkomstbasbelopp) plus 5 procent av hela lönesumman för samtliga anställda inklusive ägarna i bolaget och ev. dotterbolag. 

Delägaren behöver dock aldrig ta ut mer lön än 641 280 kr (9,6 inkomstbasbelopp). Om det finns flera närstående i bolaget så räcker det att en person uppfyller löneuttagskravet får att alla ska få tillgodoräkna sig detta.  

Har man missat det egna löneuttagskravet under 2020 kan man inte reparera det i efterhand genom att ta ut extra lön under 2021. Det är utbetalda kontanta löner för respektive kalenderår som räknas. Senast den 31 december 2020 måste alltså lönen vara utbetalad.

Förenklingsregeln finns som alternativ till att använda lönebaserat utrymme. Enligt förenklingsregeln beräknas gränsbeloppet till ett schablonbelopp motsvarande 2,75 inkomstbasbelopp. Schablonbeloppet fördelas proportionerligt mellan aktieägarna och är oberoende av utbetalda löner i bolaget. Schablonbeloppet för utdelning 2020 uppgår till 177 100 kr och för utdelning under 2021 till 183 700 kr.51