Vår uppgift är att hjälpa ditt företag till en enklare vardag.

Kontakta oss
Kom in till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda ditt företag.
BOKSLUT

När det är bokslutstider träffar vi kunder som har olika krav på hur snabbt de vill ha sitt bokslut klart. Vissa kunder är bolag i en större koncern vilket gör att de har en snäv tidsram. Andra har inte samma tidspress men vill ha bokslutet klart snabbt och effektivt för att stänga böckerna och istället fokusera på verksamheten. Oavsett vem du är – här är våra tips på hur du får bokslutet gjort snabbt och effektivt
1. Gör upp en tidsplan

Börja med att lägga upp en tidsplan för bokslutet med start och slut datum. Dela upp tidsplanen i mindre delar så att arbetet blir mer överskådligt. Se till att alla inblandade är medvetna om tidsplanen, exempelvis de som ska attestera fakturor, fakturera och så vidare. Har ni samma mål blir det lättare att nå det.
 

2. Stäm av månadsvis

Nyckeln till att få till ett snabbt och effektivt bokslut heter månadsavstämningar. Har du gjort dokumenterade avstämningar varje månad har du förhoppningsvis fångat upp fel och oklarheter och hanterat dessa löpande under året, vilket minimerar arbetet vid årsbokslutet. Det minskar även risken för eventuella överraskningar.
 

3. Välj ett smidigt system

Att arbeta med bokföring i ett bra system underlättar för dig att hålla tidsplanen, du kommer även inse att det är roligare att arbeta när du kan använda dig av smarta funktioner. Det är en fördel om du även gör dina månadsavstämningar i samma system eftersom mycket information följer med från avstämningarna till bokslutet.
 

4. Hantera oklarheter löpande

Är du medveten om oklarheter i din bokföring? Se till att hantera dessa under året och låt dem inte ligga kvar tills det är dags för bokslut. Då kommer bokslutsarbetet att bli mycket lättare.

5. Dokumentera smart

Under året kommer du att stöta på dokument som behövs till bokslutet. Spara på rätt plats direkt, med fördel digitalt. På så sätt har du en hel del dokumentation klar när året kommer till sitt slut och du ska arbeta med bokslutet.
 

6. Ta hjälp

Inser du att det här med bokslut ligger utanför ditt kunskapsområde, eller har du helt enkelt svårt att hinna med? Skaffa hjälp istället för att skjuta upp bokslutet till sista stund. Då kan Floke Ekonomi hjälpa dig.


805
810