För att du ska få mer tid till annat bjuder vi på vår kunskap

Boka rådgivning
Boka vår kostnadsfria ekonomiska rådgivning med fokus på företaget och dess utmaningar.

Floke tipsar

Här samlar vi tips och information som är bra att hålla koll på. Vi har även samlat viktiga datum som är bra att ha koll på.

Planerar du att ta en utdelning under 2019?

 

Även om du inte har möjlighet att ta beslut om utdelning under 2019 är det alltid bra att ha kontroll över hur stort gränsbelopp du har inför framtida utdelningar/kapitalvinster. Gränsbeloppet på K10-bilagan till deklarationen anger hur mycket utdelning och kapitalvinst som ägaren till ett fåmansbolag kan erhålla till 20 procent skatt. Utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget tjänst med marginalskatteeffekter upp till cirka 60 procent. Ett högt gränsbelopp är därför värdefullt inför framtida utdelningar eller försäljning av aktier i bolaget. Gränsbeloppen ackumuleras årligen reducerat med den utdelning som lämnats under året.

En del av gränsbeloppet utgörs av ett så kallat lönebaserat utrymme. Reglerna innebär bland annat som utgångspunkt att 50 procent av utbetalda kontanta löner under kalenderåret får läggas till gränsbeloppet under förutsättning att man äger minst 4 procent av aktierna i fåmansföretaget och man själv eller någon närstående har tagit ut tillräckligt hög lön. Så här inför årsskiftet är det viktigt att som ägare till fåmansbolag kontrollera att man har tagit ut tillräckligt hög lön under året (det vill säga år 2018) för att få använda löneunderlaget vid beräkning av gränsbeloppet för 2019.

Hur mycket lön måste jag ta ut 2018?

En ägare, som vill tillgodoräkna sig löneunderlag för utdelning och kapitalvinst under år 2019, måste redan under kalenderår 2018 ta ut kontant bruttolön (ej förmåner) om:

- 600 000 kr

eller om nedan beräkning är lägre

-  minst 375 000 kronor (6 inkomstbasbelopp) plus 5 procent av hela lönesumman för samtliga anställda inklusive ägarna i bolaget och ev. dotterbolag. 

Delägaren behöver dock aldrig ta ut mer lön än 600 000 kronor (9,6 inkomstbasbelopp). Om det finns flera närstående i bolaget så räcker det att en person uppfyller löneuttagskravet får att alla ska få tillgodoräkna sig detta.  

Har man missat det egna löneuttagskravet under år 2018 kan man inte reparera det i efterhand genom att ta ut extra lön under år 2019. Det är utbetalda kontanta löner för respektive kalenderår som räknas. Senast den 31 december 2018 måste alltså lönen vara utbetalad.

Förenklingsregeln finns som alternativ till att använda lönebaserat utrymme. Enligt förenklingsregeln beräknas gränsbeloppet till ett schablonbelopp motsvarande 2,75 inkomstbasbelopp. Schablonbeloppet fördelas proportionerligt mellan aktieägarna och är oberoende av utbetalda löner i bolaget. Schablonbeloppet för utdelning år 2018 uppgår till 169 125 kronor och för utdelning under 2019 till 171 875 kronor.

2018-12-12


Alla som är skyldiga att lämna arbetsgivardeklaration

Från 1 januari 2019 gäller de nya reglerna alla som är skyldiga att redovisa utbetald ersättning och gjorda skatteavdrag i en arbetsgivardeklaration. Din första arbetsgivardeklaration på individnivå blir alltså den som ska redovisas i februari 2019.

För dig som berörs av de nya reglerna från 1 januari 2019 gäller följande:

  • Du ska fortsätta använda tjänsten Moms-och arbetsgivardeklarationer under hela 2018.
  • Du ska även använda tjänsten Moms-och arbetsgivardeklarationer när du i januari 2019 redovisar för december 2018.
  • När du ska redovisa för januari 2019 och framåt kommer du bara använda den nya tjänsten Arbetsgivardeklaration.

2018-11-20


802