Vår uppgift är att hjälpa ditt företag till en enklare vardag.

Kontakta oss
Kom in till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda ditt företag.

Ekonomisk rådgivning

Floke ekonomi hjälper dig och ditt företag med ekonomitjänster så att du kan fokusera på din verksamhet. Tillsammans skräddarsyr vi den lösning ni behöver. Med kvalificerade medarbetare utför vi uppdraget snabbt och effektivt. Naturligtvis är det du som kund som bestämmer hur uppdraget skall vara.
EKONOMISK RÅDGIVNING

Framgångsrika företagare brinner för sin idé och lägger ner mycket kraft på sitt företagande.

 
En del i en framgångsresa är att ha kontroll över ekonomin och därmed kunna blicka framåt på tillförlitliga grunder. Vilken typ av rådgivning ditt företag kan ha behov av beror på er situation och er vision – ekonomisk rådgivning, skatterådgivning, övrig rådgivning som avtal.
Det är här Floke Ekonomi kommer in och kan bidra till er verksamhets framgång, något vi brinner för. Vi ser till att ni är den bästa i er bransch.


REDOVISNING

Vi ser till att din redovisning fungerar!

 
Fungerande ekonomi är grunden i ett företag. Det månatliga arbetet innebär bland annat att sköta den löpande bokföringen, kund och leverantörsreskontra, fakturering, betalningar, redovisning av moms och arbetsgivaravgifter och i vissa fall även löner.
Det är alltså många delar som en företagare ska hålla koll på och ha kunskap om. Allt detta arbete ska utföras utöver företagets ordinarie verksamhet och utföras inom utsatta tidsramar.
Våra redovisningskonsulter på Floke Ekonomi arbetar fram de rutiner som passar just ditt företag bäst. Du bestämmer vilka arbetsuppgifter du själv vill ta hand om.LÖNER OCH PERSONAL

En del av din framgång bygger på att personalen mår bra.

 
Att du och din personal får rätt lön i rätt tid är viktigt! Varje företag är unikt och alla med olika avtalsområden. Lön är oftast den största utgiftsposten i ett företag. Många olika regelverk att ta hänsyn till, lagar och regler som ofta ändras. Floke Ekonomi ser till att löneuträkningen blir riktig och följer de eventuella avtal som gäller på arbetsplatsen.
BOKSLUT

När räkenskapsåret lider mot sitt slut är det dags att göra ett personligt och effektivt bokslut.


Då är det hög tid för dig att sammanfatta ditt år, fira alla dina uppnådda mål, lära dig av alla med och motgångar samt eventuellt ta reda på varför vissa mål inte kunde nås. Följer du upp årets händelser, på ett strukturerat och genomtänkt sätt kan du dra lärdom av det du verkligen lyckats med eller inte uppnått samt vilka vinster eller konsekvenser detta har inneburit för dig. Detta gäller både för dina individuella och företagets mål. Som ledare i någon form gäller det att göra samma avstämning för ditt teams gemensamma mål och arbetssätt. Bokslutet är kanske inte den roligaste delen med att driva företag – men det måste göras. Floke Ekonomi gör jobbet tillsammans med dig.


ÄGARFÖRÄNDRING

Stöd och planering för ett framgångsrikt ägarskifte

 
Ett ägarskifte innebär en lång och komplex beslutsprocess som inrymmer ekonomiska, skattemässiga och juridiska frågeställningar. Det innebär också många personliga ställningstaganden där känslor och personliga synpunkter måste beaktas. En sådan fråga är exempelvis rättviseaspekten vid generationsskifte.

Låt oss på Floke Ekonomi guida dig rätt. Vi hjälper dig att planera och genomföra ett framgångsrikt ägarskifte oavsett om det är till nästa generation eller till extern ägare. Med vårt helhetserbjudande av skatterådgivning och juridiska tjänster får du kontroll på framtiden för ditt företag.805