Vår uppgift är att hjälpa ditt företag till en enklare vardag.

Kontakta oss
Kom in till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda ditt företag.

EKONOMISK RÅDGIVNING

Ekonomisk rådgivning kan omfatta i stort sett allting som rör ditt företag eller din privata ekonomi. För många småföretagare hänger vår ekonomiska rådgivning ihop med företaget och dig som privatperson. Den rådgivning vi ger företaget avspeglas ofta i din privata ekonomi och vise versa.


Vår ekonomiska rådgivning ger ökad lönsamhet för ditt företag

Den viktigaste ekonomiska rådgivningen till ett företag handlar ofta om vad man kan göra för att öka företagets lönsamhet. Det är faktiskt ganska enkelt. Det handlar om att ta in så mycket pengar som möjligt och inte släppa dem ifrån sig. Visst vore det bra om det vore så enkelt. Verkligheten är ju tyvärr inte sådan.
 

Bra ekonomisk rådgivning innebär att du kan planera din framtid

När sedan lönsamheten ökar kommer också möjligheten att utveckla sitt företag i den riktning som man själv vill. Vi hjälper dig att blicka framåt, en budget som följs upp under året hjälper dig att nå dina mål. Budgetarbetet är en viktig del när du funderar på en investering men oavsett är det klokt att arbeta efter en budget.
Som företagare är det viktigt att hålla koll på företagets kassaflöde, dvs förändringen i likvida medel. En kassaflödesanalys visar om företaget har ett stabilt och positivt kassaflöde som kan generera framtida vinster.

Rätt ekonomisk rådgivning gör att du alltid betalar rätt skatt

Mycket av vår tid som läggs ned på ekonomisk rådgivning handlar om hur man skall optimera företagets och företagarens skattekostnad. Vi jobbar utifrån att man skall betala rätt skatt vid rätt tillfälle.
 

Genom vår ekonomiska rådgivning får du hjälp med detta

Vi på Floke Ekonomi stöttar dig i ditt företagande så att du inte behöver råka ut för obehagliga överraskningar.

Kontakta oss


805
807