Vår uppgift är att hjälpa ditt företag till en enklare vardag.

Kontakta oss
Kom in till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda ditt företag.

LÖNER OCH PERSONAL

Lönehantering

I lönehanteringen ingår bland annat uträkning av sjuklöner, semesterersättning och semesterdagar samt traktamenten och mil ersättningar. Vi använder oss av Fortnox löneprogram. Vi ser till att dina anställda beskattas enligt rätt skattetabell och skattekolumn. Vi gör även en genomgång av vilka skattepliktiga förmåner det kan finnas i din verksamhet och hur dessa beskattas. Vi skickar även ut lönebesked till dina anställda.

Semesterlön

Som arbetsgivare är du skyldig att betala ut semesterlön. Semesterlön är den lön som den anställde har rätt till under semestern vilket framgår i semesterlagen. Den kan beräknas genom sammalöneregeln eller procentregeln. Sammalöneregeln används då den anställde har en fast lön medan den sistnämnda metoden används vid t.ex. timlön. När en person slutar sin anställning har han/hon rätt till semesterersättning vilket läggs på slutlönen. Vi hjälper dig att räkna ut semesterlönen så att den blir rätt för de anställda.

Pension och försäkringar

Förutsättningarna är olika beroende på om ditt företag har kollektivavtal eller inte, vad gäller tjänstepensioner, gruppförsäkringar och andra frivilliga försäkringar. Vi hjälper dig att rapportera de årliga uppgifterna till berörda pensionsföretag.

Kontrolluppgifter

Du som arbetsgivare är skyldig att lämna in kontrolluppgifter på dina anställda.. Kontrolluppgifter är en sammanställning på intjänad lön, förmåner och annan ersättning som arbetsgivaren har betalat ut under året. Där redovisas också hur mycket skatt som har betalats in. När året är slut stämmer vi av lönekostnaderna i bokföringen och skickar in årets uppgifter till Skatteverket och till de anställda.


805
809