För att du ska få mer tid till annat bjuder vi på vår kunskap

Boka rådgivning
Boka vår kostnadsfria ekonomiska rådgivning med fokus på företaget och dess utmaningar.
CALENDAR
26
66a90dd69be68e3ac9d0fc070a6874c6
Tillbaka

Du ska ha skickat in Fastighetsdeklarationen

Fastighetsdeklaration till 2019 års fastighetstaxering av alla hyreshus, industrier, ägarlägenheter, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter ska vara lämnad.


Använd helst e-tjänsterna Fastighetsdeklaration, hyreshus och Fastighetsdeklaration, industri. För övriga fastighetstyper behöver du använda pappersblanketten. Om du använder pappersblanketten, skicka den till Skatteverkets inläsningscentral (postadressen står på blanketten).

Datum: 2018-11-01
Tid: 20181004 - 181105
52